Akademik Araştırma Talepleri İçin

Şimdilik akademik araştırma taleplerini ne yazık ki kabul edemiyoruz. İleride bu durum değişirse haberdar edeceğiz.

/
/
/
/
/
/
/

Ödevlerle ilgili önemli not: Bize, çalışmanızın teslim tarihinden en az 2 hafta önce başvurmanızı rica ediyoruz.

Lambdaistanbul’a üniversitelerden çeşitli konularda yürütülebilecek akademik araştırmalar için destek almak üzere başvuranlar oluyor. Bugüne kadar bu konuda biriktirdiğimiz deneyimler üzerine çalışmaları desteklemek amacıyla bizimle iletişime geçmek isteyenlerden beklentilerimiz şu şekildedir:

·         Yapılmak istenen çalışma cinsiyetçi, homofobik, heteroseksist yaklaşımlar içermemelidir. Eşcinsel, biseksüel, travesti, transseksüel bireyleri bir araç olarak görüp; indirger, önyargılı ve ötekileştirir bir tarzda ele alan araştırmalar kabul edilmeyecektir.

·         Araştırmacılarla kurmayı düşündüğümüz ilişki biçimi salt bir çalışma üzerinden değildir. Araştırmacıların mümkün olduğu ölçüde Lambda’daki etkinliklere gidip gelmesini, insanlarla ilişkilenmesini, yani belli bir süre Lambda’da sosyalleşmeleri yoluyla ilişki biçimini kişisel bir fayda yerine, karşılıklı bir paylaşıma dönüştürmeleri gerektiğini düşünüyoruz.

·         Yapılmış olan araştırmanın bir kopyasının Lambdaistanbul arşivine konmak üzere getirilmesini özellikle talep ediyoruz.

·         Araştırma sürecinde, araştırmacıların bize geri bildirimler yapmalarını bekliyoruz.

·         Bize ulaşmak için aşağıdaki formu doldurmanız gerekmektedir.

Birlikte çalışabilmek umuduyla… Kolay gelsin.

Akademik Araştırmalar Grubu