Atölye: “hegemonik erkekliğin başat formu olarak baba ve heteroseksizm”

20.06.2010

Moderatör: atalay göçer – kürşad kızıltuğ

Toplumda egemen yasanın kaynağı, baba otoritesine tekabül eder. Hegemonik erkekliği bir  süreç olarak düşündüğümüzde, her erkeğin varacağı nihai hedefin zürriyetini ispatlamak yani baba olarak soyunu devam ettirmek şeklinde belirlendiğini hayatlarımızdan biliriz. Bu bakımdan erkekliğin bir otorite kaynağı olarak şişirilmiş varlığının en üst noktası, “baba olmak” ile şekillendirilmiştir. Erkekliğin bu biyolojik determinist kavranışı, cinsel yönelim farklılıklarına ve cinsiyet geçişlerine izin vermez. Bu meselenin etrafında birçok ilişkili konuya bakılabilir. Bu atölyede aşağıdaki başlıklar etrafında bazı tartışma oturumları yapmak hedeflenmektedir:

·         Aile içinde ve toplumsal ilişkilerde babalık ya da “baba” figürü (Toplumsal Babalık)

·         Toplumsal erkeklik, otorite, hiyerarşi; “Erkek Egemenlik” mi “Ata Erkillik” mi?

·         Çekirdek ailenin biyolojik determinist mantığı ile ebeveyn rolleri arasındaki bağlantı.

·         Üreme temelli cinsellik anlayışı, genel ahlak ve heteroseksizm ilişkisi.

·         Toplumsal cinsiyet ilişkilerinin sonraki kuşaklara aktarımının kaynağı olarak çekirdek  aile. Transfobi, homofobi ve çekirdek aile mantığı.

(Katılımcı sayısı:30)

(Başvuru için: [email protected])

20 HAZİRAN PAZAR

Saat: 12.30–16.30

Yer: Leyla Teras

Programın TamamıOnur Haftası Web SitesiEtkinlik Adresleri

Previous post:

Next post: