Lambda’da 2013’ü Konuştuk, 2014’ü Planladık

17 Kasım 2013 günü toplandık ve son bir yıl yaşadıklarımızı mercek altına aldık. Toplantı Lambda’yı önemseyen herkesin katılımına açıktı. Aktif gönüllülerin yanısıra katılmak isteyip de neler yapabileceğini öğrenmek isteyen, planladığı çalışmaları Lambda’da yapmak isteyen veya sadece Lambda’yı daha fazla tanımak ve geleceğinin şekillendirilmesine katkı sunmak isteyen bir çok arkadaşımız katıldı toplantıya.

Neler yapmışız?

Bu sene de yine çok çeşitli eylem, söyleşi, atölye, ve benzeri etkinlikler gerçekleştirmiş olduğumuzu gördük. 31 Mayıs’tan once katıldığımız eylemler ve düzenlediğimiz etkinliklere baktığımızda, yüzbinlerin sokaklara aktığı Gezi Direnişi’nin temel derdi olan kentsel dönüşüme karşı mücadele ve polis şiddetinin ayak seslerini farkettik. Yaz boyunca parklarda katıldığımız organizasyonlar, yeryüzü iftarları, “küfürle değil inatla diren” gibi mücadelelerimizi görünce Gezi Direnişi’nin bizim de eyleme biçimimizi değiştirdiğini farkettik. 2012’de en çok gerçekleştirdiğimiz aktivite türü eylemken bu sene daha çok söyleşi yaptık. 1 Mayıs’tan sonra sokak eylemlerinin mütemadiyen polis şiddeti ile karşılaşması nedeniyle, sokaklarda bulunma şeklimiz daha çok polis şiddetine karşı varolma seviyesinde kaldı. Onur yürüyüşleri ve bir kaç eylem dışında LGBTİ konuları özelinde sokakta çok olamadık belki ama halk direnişinde yerimizi aldık. Destekçisi olduğumuz eylemler, çağrıcısı olduklarımızdan daha fazla olmuş.

2012 değerlendirmemizde feminizm, LGBTİ ve islam konularında daha fazla etkinlik yapmamız gerektiğini tespit etmemize rağmen bu konularda sadece iki söyleşi düzenledik: “Heteroseksizme ve Ataerkiye Karşı Ortak Mücadele” ve “LGBT, Feminist ve Dindar Kadınların Aktivizmi Üzerine”.

2012 değerlendirmemizde tartışmaların arşivlenmesi ve ortak bir belleğe dönüşmesi konusundaki eksiklerimizi tespit etmiştik. 2013’te bu konuda biraz adım atmış olmamıza rağmen işi sonucuna getirme konusundaki eksiklerimizi düzeltmemiş olduğumuz için çok da başarılı olamadığımızı gördük. 2014 için bu konunun artık elzem olduğunda hemfikir olduk.

LISTAG katılımıyla açılma sohbetleri, Pazar sohbetleri ve Beyaz Kargalar gençlik buluşmalarını 2013’teki en düzenli pratiklerimiz olarak değerlendirdik. Etkinlik Komisyonu, 2012 değerlendirmemizden sonra kurmuş olduğumuz Gönüllü Komisyonu, Gezi Direnişi’nden sonra

Lambda’ya katılan gönüllülerin öneri ve motivasyonu ile oluşturulan Çeviri Grubu ve son aylarda çalışmalarını hızlandıran Bütçe Komisyonu’nu düzenli olarak üretim içinde olmaları nedeniyle takdir ettik.

LGBTİ Gündemi Medyaya Nasıl Yansımış?

İkinci oturumda internet araması ile ulaştığımız ana akım medyada LGBTİ gündemini ele aldık. Geçen sene olduğu gibi, radyo ve TV programlarında katılım göstermiş olsak da, bu sene de Lambdaistanbul olarak basılı medyada yer almamış olduğumuzu gördük. Anaakım medyayı incelediğimizde bize yönelik nefret suçlarına rağmen pozitif haberlerin daha çok olduğunu, Türkiye’deki ve dünyadaki LGBTİ hareketinin bundaki etkisini gördük. Yalnız, kimi çok önemli haberlerin anaakım medyada hiç yer almadığını, ancak bizim de sıkı takip ettiğimiz sosyal ve alternatif medyada yer aldığını gördük. Gündemi takip ettiğimiz kanallar nedeniyle toplumun geneline zannettiğimi kadar ulaşmadığımızı, bu sorunu çözmek için harekete geçmemiz gerektiğini düşündük.

Güçlü ve Zayıf Yanlarımız, Fırsatlar ve Tehditler

Lambda değerlendirmesini SWOT analizi kullanarak gerçekleştirdik. Her katılımcı Lambda’nın zayıf ve güçlü yanları olarak hangi özelliklerini gördüklerini ve bizim için dışarıdaki fırsat ve tehditlerin neler olduğunu düşündüklerini yazdı. Herkesin yazdığı maddeleri tahtaya geçtiğimizde en çok değinilmiş olandan en az vurgu yapılmış olana aşağıdaki konular ortaya çıktı. 2012 SWOT analizine göre bir çok ortak noktanın olmasına rağmen (yandaki fotoğrafta görebilirsiniz),  geçen sene “Taksim’e sıkışmışlık” diye ifade ettiğimiz halimizi, Taksim’deki kentsel dönüşüme rağmen burada bulunuyor olmamız ve Gezi Direnişi sayesinde LGBTİ hareketinin sadece İstanbul’da belli merkezler değil genel olarak Türkiye’de birçok yere yayılmış ve sesini duyuruyor olmasını bir gelişme olarak değerlendirdik. 2012’de güçlü yanımız olan sokak eylemlerini 2013’de yeterince göremedik.

Lambda’nın Güçlü Yanları: Etkinlikler (6), Yatay örgütlenme (5), Sevgi bağı (5), Gönüllü sayısının artması, gönüllülerin motivasyonu (3), Her türlü ayrımcılığa karşı duruş (3), Taksim’de mekan (3), Gönüllülerin güzel iletişim kurması (2), Hızlı hareket edebilme, bürokrasinin olmaması (2), Şeffaflık (2), Gönüllülük esası (2), Kültür merkezinin işlevi (2), Yeni toplumsal hareketlerle dirsek teması (2), Düzenli işleyen komisyonlar (gönüllü, bütçe, çeviri, etkinlik, araştırma, açılma)  (2), LİSTAG ortak etkinlik (2), Üretken olma potansiyeli (1), İletişim ağı (1), Aidiyet hissi (1), Medya ile iletişim (1), Partiler (1), Güvenilir imaj (1), İlkelere sadık olma (1), Sosyal medya kullanımı (1), Destekleyici tavır, yeni fikirlere açıklık (1), Savaş karşıtlığı (1), Politika ile yaşamın bağının kurulması (1), Gençlerin ve kadınların aktif katılımı (1)

Lambda’nın Zayıf Yanları: Sürdürülebilir bütçe oluşturamamamız (11), Sokak eylemlerinin azlığı, eylem komisyonunun yokluğu (3), Mekandaki fiziksel sorunlar (3), Sorumluluk alınan işlerde süreklilik sağlayamama (hesap verilememezlik) (3), Yapılanların yeterince duyurulamaması (3), Gönüllü sirkülasyonu (2), Enerjiyi verimli kullanamama (2), Dijital veya basılı materyal çıkaramama (2), Değerlendirme/planlama azlığı (2), Arşivsizlik (2), Aktarım eksikliği (2), Yeni gönüllülere iş alanı yaratmada eksiklik (2), Güvenlik (2), Madilikler (2), Trans politikamızın olmaması (1), Kendi politik gündemini yaratamama (1), Dernek olmanın getirdiği bürokratik işler (1), Kurumsallık tartışmasında kararsızlık hali (1), Etkinliklere gönüllülerin katılımının azlığı  (1), Cinsel sağlık konusunda etkinlik azlığı (1), Kamusallaşamama (1), İnterseks ve aseksüellik konusunda yetersiz politika (1), Nöbetçilerin koordinasyonsuzluğu (1), Diğer oluşumlarla yeterince iş yapamama (1), Beyazlık (1), Dava takibi eksikliği (1)

Fırsatlar: Gezi direnişi sonrası kazanılan görünürlük, yeni politika yapma biçimleri (8), Yeni toplumsal hareketlerle biraradalık (4), Seçim süreci (3), Gönüllü olmak isteyenlerde artış (2), Görünürlüğün artması (2), Açılma yaşının düşmesi (2), Onur haftası/1 Mayıs/8 Mart (1), Yurtiçi ve yurtdışındaki LGBTİ örgütleri (1), Büyüyen LGBTİ hareketi (1), Gelişen dünya (1), Yerel yönetimlere katılma ihtimali (1), Solcularla ilişkilerin yeniden tesisi (1), Medya imkanlarının artması (1)

Tehditler: Siyasi iktidar (9), Onarım terapileri (4), Artan görünürlük ve özgüveni egemenlik için kullanan LGBTİ’ler (4), Görünürlükle artan şiddet (3), Kültürde yerleşmiş homofobi/transfobi (2), İslamın anti-gey yorumunun çok tartışılmaya başlaması (2), Açılan alanın LGBTİ hareketinin radikal özünü soğurma ihtimali (2), Nefret söylemi (2), Bilinçsizlik (1), Dış madilikler (1), Camia içi homofobo/transfobi/bifobi (1), Ülkücü hareket (1), Bina güvenlik sorunları (1), Arsızlaşan muhafazakarlar (1)

Sonuç ve Planlama

Toplantının son bölümünde 4 küçük gruba ayrıldık ve bir önceki oturumda tartıştığımız kuvvetli yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditleri de göz önünde bulundurarak, Lambda’nın önümüzdeki 12 ay boyunca hangi alanlarda çalışmasını istediğimizi, hangi güçlü yönlerini devam ettirmesi, hangi zayıf yönleri üzerine yoğunlaşarak güçlü yönü haline getirmeye çalışmasını istediğimizi konuştuk. Grupların kendi içlerinde yaptıkları tartışmalar sonunda grup sözcülerinin yaptıkları aktarımlar şu alanlarda ortaklaşıyordu:

Etkinlikler ve üretilen politikalarda LGBTİ kimliklerin hepsinin temsili

Her ne kadar LGBTİ dayanışma derneği olduğumuzu söylesek de çoğu zaman ‘eşcinsel’ genellemesi altında diğer kimlikler görünmez hale geliyor. Lezbiyen, biseksüel, trans, interseks ve aseksüel kimlikler konusunda daha çok etkinlik düzenleyip sürekli gündemimizde tutmalıyız ve bu kimliklerle ilgili daha fazla politika üretmeli, tartıştığımız her konu, ürettiğimiz her politikada tüm kimliklerin deneyimlerinin izlerini yansıtmalıyız. Bunu yaparken var olan diğer oluşumlarla ortak politika üretip birlikte etkinlik düzenleyebiliriz (Trans, interseks oluşumu, vb.). Trans dayanışma ağı gibi diğer oluşumların etkinliklerini daha düzenli takip etmeliyiz. Kadın ve gençlik toplantılarının düzenli şekilde sürmesini sağlamalıyız. İnterseks broşürü, stensil, lolipop, basın açıklaması gibi çalışmalar yürütmeliyiz.

Etkinlik duyurularının ve eylem çağrılarının daha etkin bir şekilde yapılması

Gerek LKM içinde gerek dışarıda çok sayıda etkinlik gerçekleştiriyoruz ancak bu etkinliklerimizi hedef kitlelerimize duyurmakta çok etkili olamıyoruz. Duyuruların daha sistematik bir şekilde yapmalı, mevcut olanakları değerlendirip standart bir duyuru yöntemi oluşturmalı, sosyal medyayı daha etkili kullanmalı, (yeni) internet sitemizi hazırlarken duyuruları etkin kılacak şekilde tasarlamalı, kendimizi daha iyi tanıtmak ve yaptıklarımızı duyurmak için bir Medya ve Tanıtım komisyonu oluşturmalı, eskiyen broşürlerin yenilemeli, yenilerini hazırlamalı, değişik konularda sticker çalışması yapmalıyız.

Arşiv komisyonu oluşturulması

Lambda’nın var olan arşivini düzenleyip kullanılır hale getirmeli, Tarih Vakfı’nın düzenlediği “arşivleme teknikleri” eğitimine katılıp bilgi aktarmalı, arşivlerden, halihazırda var olan ses kayıtlarından ve bundan sonra yapılacak ses kayıtlarından araştırma alanları açıp yayınlar çıkarmalı, düzenli aralıklarla bülten çıkarmalı, harekete ilişkin genel konularda ya da güncel konular üzerine gerek blog türü, gerek makale türü, akademik, basın açıklaması, vb. şekillerde yazarak üretken hale geçmeli, basın bildirisi nasıl yazılır atölyesi vb. düzenlemeliyiz.

Din ve LGBTİ konusunda çalışmalar yapılması

Genel olarak herkesin farkında olduğu bir eksikliğimizi din konusunda fazla söz söylemeyip politika üretmiyor oluşumuz. Bu konuda Burak  Güney Afrika’da bir konferansa katılacak, İmam Muhsin de orada olacak, bu konferans bir fırsat olarak değerlendirilmeli, iyi hazırlanmalı ve sonucunda etkili kullanılabilecek araçlar oluşturulmalı (broşür, etkinlik, vb.) Bu konuda gey ve islam blog yazarıyla, Antikapitalist Müslümanlarla, Fransa’da Ludovic ile, Samar Habib ile, SAFRA project ile mevcut ilişkilerimizi geliştirebiliriz.

Bu dört başlık dışında önümüzdeki yılda üzerinde çalışılması gerektiği vurgulanan diğer konu başlıkları da şöyleydi:

Sürdürülebilir bütçe oluşturmak, mekanın fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve bu konuda yaşanan sorunların hızla çözümlenmesi, yaratıcı eylem komisyonu oluşturmak, hat ve ofis sorumlularının aylık düzenli deneyim paylaşımı toplantılarını gerçekleştirmeleri, sokak eylemliliğini artırmak, LKM dışında yapılan etkinlikleri çoğaltmak (üniversitelerde, diğer toplumsal hareketlerle ortaklaşa, vb), hareket içinde yaşanan sorunların çözümünde (taciz, şiddet, sömürü, vb) eşit ve etik bir prosedür ve yöntem takibi, kayırma, göz yumma vb. şeylerin yaşanmaması.

Previous post:

Next post: