LGBT Siyasi Temsil ve Katılım Platformu Çağrısı

Gezi direnişinin ve devam etmekte olan park forumlarının LGBT’ler açısından belki de en belirgin sonucu; görünürlük açısından bizlere sağladığı fırsatlar ve kamusal taleplerimizin açıkça ifadesini bulmasıydı. Direnişin gücünü uzun yıllardır edindiği deneyimlerle birleştiren LGBT’ler farklı kesimlerin desteğini de alarak 21. Onur Yürüyüşü’nde on binler olarak sokağa çıktı.

LGBT Hareketinin yıllardır sürdürdüğü mücadelesinden ve Gezi Direnişi’nden aldığımız güçle önümüzdeki yerel seçimleri gözeterek siyasi taleplerimizi ortak bir zeminde buluşturmak, bu taleplerin gözetilmesi, geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için “LGBT Siyasi Temsil ve Katılım Platformu” adı altında çalışmalara başlıyoruz.

Hedefler

· LGBT’lerin siyasete katılımını engelleyen siyasi ve sosyal engellerin ortadan kaldırılması,

· LGBT’lerin karar mekanizmalarında temsilinin sağlanması için gereken çalışmaların yürütülmesi,

· LGBT bireylerin genel ve yerel seçimlerde aday olmaya teşvik edilmesi ve görünür kılınması,

· Siyasi partilerde LGBT haklarını savunan siyasetçilerle LGBT hareketi arasında işbirliğinin sağlanması,

· Siyaset alanında homofobik ve transfobik söylemlerin son bulması için gerekli önlemlerin alınması.

LGBT Siyasi Temsil ve Katılım Platformu olarak, tüm bu hedeflerin gerçekleştirilmesi ve LGBT bireylerin kendi hayatlarına dair söz hakkını sağlayacak katılımcı mekanizmaların oluşturulduğu, şeffaf, demokratik yerinden yönetimler için örgütlü bir siyasi iradenin bugünden başlayarak sistematik ve etkin bir çaba içerisinde olması gerektiğine inanıyoruz. Yerel siyasi taleplerimizi duyurmak, “LGBT’ler için yaşanabilir bir şehir mümkündür” demek için, siyasi parti ve grupları aşan, LGBT derneklerini, oluşumlarını ve aktivistleri kapsayan bağımsız bir platform ile yola çıkıyoruz.

Önümüzdeki yerel seçimler sürecinde LGBT’lerin siyasi temsil ve katılımını güçlendirecek örgütlenme çalışması ve bir dizi kampanyanın ilk adımlarını hep birlikte atmak için sizi de bekliyoruz.

***

İmzacılar: Hêvî LGBTİ, İstanbul LGBTT, Lambdaİstanbul, SPoD – Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, Bağımsız LGBT Aktivistleri.

Previous post:

Next post: