Panel: “Zeki Müren’i Seviniz”

24.06.2010

Post image for Panel: “Zeki Müren’i Seviniz”

Moderatör: Aykan Safoğlu

Konuşmacılar:

Fatih Özgüven (Yazar)

Erden Kosova (Yazar)

Özlem Güçlü (Akademisyen, SOAS – Londra)

Panelde Erden Kosova güncel sanatta normatif olmayan cinselliğin görüngüleri ile bunların radikal siyasetle bağlarını, Özlem Güçlü yeni Türkiye Sineması’nda açık veya örtük homoerotik kodlar ile erkekliğin inşa biçimlerini, Fatih Özgüven ise Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Kiralık Konak” romanının kahramanları üzerinden “dekadan” ve “hassas ruhlu” olma etiketleri ile romanda adı konmamış bir eşcinsel hassasiyeti imasının olasılığını tartışacak.

8 Haziran–10 Temmuz arasında Galeri NON’da görülebilecek grup sergisi AH OH‘u ortaya çıkaran küratöryel birliktelik ğ’nin katkısıyla düzenlenen panel, görsel örneklerin sunumuyla desteklenecek.

24 HAZİRAN PERŞEMBE

Saat: 14.30 – 16.30

Yer: Garajistanbul

Programın TamamıOnur Haftası Web SitesiEtkinlik Adresleri | Facebook

Previous post:

Next post: