Hakkımızda

Lambda amaçlarını gerçekleştirmek için çeşitli faaliyetler yürütür; örneğin söyleşiler, kişisel deneyimlerimizi ve sorunlarımızı paylaştığımız toplantılar, film gösterimleri, piknikler ve partiler gibi. Ayrıca basınla da yakın ilişkiler geliştirerek faaliyet ve mesajlarımızı topluma ulaştırmaya çalışıyoruz.

Her yıl düzenli olarak LGBTİ Onur Haftası’nı kutluyoruz. Bunun yanı sıra sempozyumlar ve alan araştırmaları gerçekleştirdik. LGBTİ’lerin ne yanlış ne de yalnız olmadığını anlatmanın yanı sıra, LGBTİ’ler olarak hukuk mücadelesi de yürütüyoruz. Bu amaçla Türk Ceza Kanunu, Anayasa ve Nefret Suçları Yasa Taslağı’nın hazırlanması süreçlerine aktif olarak katıldık. TCK’nın hazırlanmasında, Kaos GL ile birlikte meclise giderek yasa maddeleri hakkındaki çalışmalarımızı ilettik, görüş bildirdik. Basın açıklamaları, yürüyüşler ve katıldığımız çeşitli mitinglerle, karşıcinsellik ve ikili cinsiyet sistemi dayatmasından arınmış bir gelecek için mesajlarımızı topluma iletmeye ve dönüşüm yaratmaya çalışıyoruz.

Lambdaistanbul cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden bağımsız olarak isteyen herkesin katılımına açıktır. Gönüllülük esasına göre çalışılır. Lezbiyenler, geyler ve biseksüel kadın ve erkekler, trans kadınlar, trans erkekler ve diğerleri (trans olmayan heteroseksüeller ve kendini bir kategoriye sokmak istemeyenler dâhil) gönüllü olarak çalışır. Hiyerarşinin (başkan veya başkan yardımcılarının, vs.) olmadığı bir sivil toplum örgütüdür. Lambda’da çalışabilmek için herkese açık olmak bir kural değildir. Burada çalışan gönüllülerin açıklık dereceleri çok farklılık göstermektedir. İlkelerimizi kabul eden herkes gönüllümüz olabilir. (İlkelerimizi okumak için tıklayın.)

Etkinliklerimizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.