Edebi Eserlere Beraat Verilmedi

Rana Ençol, Bianet.org, 05.07.2012

William Burroughs’un Yumuşak Makine ve Chuck Palahniuk’un Ölüm Pornosu kitaplarına açılan davalarda bilirkişi raporu yayıncılar lehine gelmesine karşın 3. Yargı Paketi’nin getirdiği değişiklik nedeniyle “kovuşturmanın ertelenmesine” karar verildi.

Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun hazırladığı raporlara dayanılarak “müstehcenlik” suçlamasıyla çevirmen ve yazarların yargılandığı, William Burroughs’un Yumuşak Makine ve Chuck Palahniuk’un Ölüm Pornosu eserleriyle ilgili davadan karar çıkmadı.

William Burroughs’un yazdığı, Süha Sertabiboğlu’nun tercüme ettiği Yumuşak Makine’yi Sel Yayıncılık; Chuck Palahniuk’un yazdığı ve Funda Uncu’nun Türkçeye çevirdiği Ölüm Pornosu’nu ise Ayrıntı Yayınları yayınlamıştı. Bugün saat 09.30’da Çağlayan Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen Yumuşak Makine’nin yedinci duruşması, Ölüm Pornosu’nun ise beşinci duruşmasında bir önceki duruşmalarda gelmediği açıklanan bilirkişi raporlarının geldiği açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden uzmanların hazırladığı bilirkişi raporunda Ölüm Pornosu’nun “edebi eseri olması nedeniyle somut olayda TCK md. 226/7 uyarınca suçun hukuka aykırılık unsurunun ortadan kalktığı ve suçun yapısal unsurları tamamlanmadığı için, müstehcenlik suçunun oluşmadığı sonucuna” ulaştı.

Ölüm Pornosu’nun “muzır” bulmayan bilirkişi heyeti raporda nedeni şöyle açıkladı: “Ölüm Pornosu pornografik bir roman olarak okunamaz.  Trajikomik bir bakış açısıyla, milyon dolarlarla ölçülen bir bütçeye sahip porno endüstrisini ve tüketim toplumunda özellikle de kadının nasıl obje haline dönüştürüldüğünü gösteren tepkisel bir edebi eserdir”

Yumuşak Makine için verilen bilirkişi raporu da kitabın bir edebiyat eseri olduğu belirtildi: “Sonuç olarak Burroughs’un Yumuşak Makine adlı romanı bir edebiyat eseridir. Ünü Amerika’nın sınırlarını aşan yazarın okurun cinsel dürtülerini harekete geçirmek yerine toplumsal eleştiride bulunduğu, cinsellik öğesi ile edebiyat dünyasında büyük yankı uyandıran yenilikçi anlatım tekniği de bu amaca hizmet etmektedir.”

Bilirkişiden gelen raporlar doğrultusunda Yumuşak Makine davasındaki sanıklar çevirmen Süha Sertabiboğlu ve Sel Yayıncılık yöneticisi İrfan Sancı “derhal beraat kararı verilmesini talep ediyoruz,” dedi.

Ölüm Pornosu’nun yayıncısı Ayrıntı Yayınları yöneticisi Hasan Basri Çıplak da bilirkişi raporunun açıklanmasının ve mahkeme başkanının 3 Yargı Paketi’nde yer alan 6352 sayılı yasanın Geçici 1/1-b. maddesi uyarınca sanıklar hakkında basın yoluyla müstehcenlik suçundan açılan kovuşturmanın ertelenmesine karar verdiğini açıklaması üzerine söz aldı. “İfade özgürlüğün sınırlarını genişletmeye çalışıyoruz. Biz yine kitap yayınlayacağız” dedi ve ekledi “Bu yasa bizim aleyhinize olan bir yasa. Yine bu dosya gündeme gelecek. Rapor doğrultusunda derhal bir karar verilmesini istiyoruz. Af yasası değil, tehdit yasası olmuş”.

3 Temmuz günü Meclis’ten geçen ve bugün Resmi Gazete’de yayınlanan 3. Yargı Paketi’ndeki geçici maddeye göre hakkında kovuşturmanın ertelenme kararı verilen sanıkların erteleme kararı, verildiği tarihten itibaren üç yıl içinde basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemiyle işlenen yeni bir suç işlememesi halinde düşürülecek. Bu süre zarfında yeni bir suç işlenmesi ve bu suçtan dolayı kesinleşmiş hükümle cezaya mahkûm olunması halinde Yumuşak Makine ve Ölüm Pornosu davaları tekrar açılacak ve kovuşturmaya devam edilecek.

* Yumuşak Makine, Yazan:William Burroughs, Çeviri: Süha Sertabiboğlu, Yayıncı: Sel Yayıncılık

* Ölüm Pornosu: Yazan: Chuck Palahniuk, Çeviri: Funda Uncu, Yayıncı: Ayrıntı Yayınları

Otomatik Uyarı: Haber kaynaklarından alarak web sitemizde yayınladığımız haberler arşiv amaçlıdır. Haber metinlerini yayınlıyor olmamız, Lambdaistanbul'un yayınlanan tüm metinleri desteklediği anlamına gelmez.

Previous post:

Next post: